Dette website er foreningen, som står bag organiseringen af butikken. Hvis du vil se nærmere om aktuelle varer og åbningstider gå til Brugsens facebookside eller Coops butiksside.

09-07-2022


Kære medlemmer og støtter af Røsnæs Brugsforening,

 

Bekræftelse

Det skal hermed bekræftes, at en enig bestyrelse - i forlængelse af uddeler Peter Olsens opsigelse - har anmodet Kirsten Herløv om at trække sig fra bestyrelsen som helhed. Det var en beslutning som blev truffet for at sikre fremtiden for Vores Brugs. Der vil fra den nuværende bestyrelses side ikke blive kommenteret yderligere herpå, da sagen er et internt bestyrelsesanliggende.

Det skal ligeledes bekræftes, at Lone og Stefanie i forlængelse af Peters opsigelse også har valgt at opsige deres stillinger.


Bemanding i Brugsen sommeren 2022

Peter fratræder pr. 1. august, Lone og Stefanie pr. 28. august.

Der er lagt bemandingsplan for sommeren frem til Lone og Stefanies fratrædelse så sæsonen afvikles så normalt og i så god ro og orden som muligt. Både Coop og bestyrelse er i back-up beredskab hvis noget brænder på. Vi håber ligeledes at de frivillige, der har meldt sig, vil give en hånd hvis der bliver behov for det.

 

Der er slået stillingsopslag op for ny butiksleder og salgsassistent(er). Vi gør alt hvad vi kan for at finde de rette personer.

Ansøgninger afventes hen over sommeren.

 

Orienteringsmøde

Der afholdes orienteringsmøde tirsdag den 30. august kl. 19:00 i Røsnæs Forsamlingshus om status, bemanding, økonomi og - frem for alt – planer og strategi for fremtidens Røsnæs Brugsforening. Brugsen skal tage væsentligt skarpere drejning mod dét, der er relevant for os her på Røsnæs. Både for fastboende, sommerhusejere og turister.


Vel mødt. Alle er velkomne.

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Flemming Engtoft Larsen, Karina Simonsen, Lise Barfod, Andreas Bundgaard, Camilla Michaelsen

05-07-2022

Meddelelse fra bestyrelsen - Røsnæs brugsforening


Kære medlemmer og kunder i Røsnæs Brugs,

Vores tidligere bestyrelsesformand har i går meldt ud på Facebook omkring, hvorfor hun er stoppet. Den øvrige bestyrelse er hende meget taknemmelig for hendes enorme engagement og arbejde for brugsen igennem mange år. Uden hendes dedikation og store arbejde ville vi slet ikke have nogen brugs i dag. Den øvrige bestyrelse mener dog det er på tide med nye kræfter, ikke mindst set i lyset af den store personaleudskiftning samt mere fundamentale udfordringer Brugsen står overfor.  

Vi er alle rigtig kede af den situation, vi er havnet i, men holder fast i vores formål som bestyrelse: at skabe en fantastisk brugs, fortsat sikre udvikling som et af knudepunkterne for Røsnæs og være gode arbejdsgivere over for vores medarbejdere.  

Vores Brugs er en af livsnerverne for lokalsamfundet på Røsnæs. Igennem mange år har ildsjæle kæmpet for brugsen og sikret, at vi fortsat eksisterer. Den lokale opbakning, hjælp og jeres indkøb er afgørende for, at vi fortsat kan holde åbent og levere gode varer og service til alle på Røsnæs. Men der skal mere til – det kræver, at vi fornyer os og fremtidssikrer butikken med sorte tal på bundlinjen, tilfredse kunder og bidrager til det lokalsamfund, som vi alle holder så meget af. Senest har vi desværre mistet vores dygtige brugsuddeler og står over for en større forandring, herunder ny ledelse af butikken og nye ansigter i bestyrelsen. Den ny bestyrelsesformand er Flemming Larsen og næstformand er Karina Simonsen. Nyt bestyrelsesmedlem er Camilla Michaelsen. Hjemmeside vil blive opdateret med ny information snarligt.

Dette opslag burde i bagklogskabens lys været kommet ud tidligere, men grundet den fortsatte drift af Brugsen samt søgning efter ny uddeler, kommer det først nu. Det beklager vi.

Hvis medlemmerne ønsker et orienteringsmøde, så stiller bestyrelsen sig naturligvis til rådighed. I er meget velkomne til at tage kontakt til os.

Vi har en stor opgave foran os. Vi vil skabe en brugs, der har de varer, du lige står og mangler, som sælger de bedste af vores lokale råvarer og som forbliver et samlingspunkt for lokalsamfundet. Til det og meget mere ser vi meget frem til samarbejdet med jer alle.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Flemming Engtoft Larsen, Karina Simonsen, Lise Barfod, Andreas Bundgaard og Camilla Michaelsen

25-10-2021 


Ny uddeler ansat

 

Bestyrelsen har ansat Peter Olsen som uddeler. Han tiltræder 1. januar 2022.

Peter
er en dygtig købmand med udpræget sans for kundebehov. Med dygtig lokal tilpasning har han skabt levende og økonomisk bæredygtige forretninger i små lokalsamfund som Røsnæs. Peter kommer fra en stilling som købmand i Vonge i Jylland. Nu er han bosat i Asnæs i Odsherred.


Vi glæder os til samarbejdet.


Tag godt imod, Peter Olsen.

18-10-2021

Nyhedsbrev oktober


Nu har vi været i gang i 7 uger. Al begyndelse er svær og der er meget at tage fat på, men vi er kommet godt fra start. Læs nærmere i bestyrelsesformandens nyhedsbrev. Det er sendt ud på email til alle lånebevis-købere og Coop medlemmer med tilhørsforhold i Røsnæs Dagli’ Brugs.


Se Nyhedsbrev

01-09-21

Frivilligmøde
16. september kl 19


Hvordan kan vi sammen arbejde for at gøre Vores Brugs levedygtig ? Kan du feje, sætte varer på plads eller noget helt tredje, så kan du bidrage.


Vi har brug for et viceværthold, et aktivitetudvalg og et senior-udvalg.


Læs mere om hvordan du kan bidrage under FrivilligJobopslag: 
Leder /brugsuddeler


Vi søger ny leder til Vores Brugs Røsnæs. 


Kom og være med til at sætte dagsordenen for Danmarks nyeste brugsforening med et aktivt lokal samfund og en fantastisk natur og derfor masser af gæster.


Se jobopslaget hos Coop Job & Karriere.


30-08-2021

Åbningsdagen


Nøglerne til butikken blev overdraget ved morgenstunden og om eftermiddagen var der reception. Formand Kirsten Herløv holdt tale. Symbolsk blev en snor klippet over, fordi nu er båndet til Kalundborg Brugsforening ophørt.


De første forandringer kan ses i butikken. Frivillige har malet vingfanget og hentet lokale grøntsager fra Dragsholm Slot og pærer fra Høgn til at stå i indgangen. Hvis du også vil hjælpe med at gøre Vores Brugs til en god butik, så mød op på Frivilligemødet 16. september.


Omtale hos TV Kalundborg >>

Omtale hos Sjællandske Nyheder >>27-08-2021

Så overtager vi!

Vi overtager Brugsen på mandag 30. august. Alle er velkomne til reception kl 15-17 

Nu gælder det om at få en god drift i butikken. Vi glæder os til at gå igang, men det kommer til at tage tid. Så hav tålmodighed - og hjælp gerne til.

Her er holdet, som står for den daglige drift af Vores Brugs (dog mangler Sofie).


Brugsen er reddet
Se omtale hos TV Kalundborg >>

Se omtale hos TV2 Øst >>

Brugsen
er reddet!


Den nye Røsnæs Brugsforening overtager butikken  i Ulstrup 30. august, hvor nøglerne overrækkes til bestyrelsesformand Kirsten Herløv kl. 08:00. Overtagelsen fejres med 


Bobler og kransekage

kl. 15-17:00


Vel mødt i Vores Brugs!05-08-2021

 

575 lånebeviser  tegnet

 

På 3 uger er der tegnet lånebeviser for Kr. 575.000. Målet var 500.000,- for at kunne få kassekredit hos banken til at starte op på. Men jo flere penge vi rejser selv, jo færre skal vi låne. Så tegn gerne flere lånebeviser. Send en mail til rbrugs2021@gmail.com eller støt her >>


Se også 1-sides infomateriale

10-08-2021

 

Tusind tak til alle for interessen for at bevare en dagligvareforretning på Røsnæs!

 

Det har været overvældende, og der er heldigvis rigtig mange der har tegnet lånebeviser. Vi er nået vores minimum 500.000 kr. for at kunne overtage og starte Vores Brugs på Røsnæs op. Derfor kan vi nu begynde at sende kvitteringer ud på, at I har støttet med Lånekapital til start for den nye brugs.

Vi tegner stadigvæk lånebeviser. 

 

Samtidig med at tegne lånebeviser, har bestyrelsen arbejdet hårdt i kulissen for at få alting på plads omkring overtagelse af Vores Brugs 

30-08-2021 kl.8.00. og vi er ved at være parate. 

 

Vi har desværre ikke ansat en uddeler endnu, så Stephanie som I kender i Brugsen, vil være daglig leder i en periode, hjælp hende og bak godt op.

 

Den 30-08-2021 hvor vi overtager, vil der ikke kunne ses den store omvæltning i butikken, det er det der skal til at arbejdes med, og det glæder bestyrelsen sig til at kunne koncentrere sig om.

 

Vi ses i Vores Brugs på Røsnæs

På bestyrelsens vegne

Kirsten Herløv

15-07-2021 

Borgermøde

 

Der var mødt 121 borgere op til orienterings-mødet i forsamlingshuset i Ulstrup. Der var stor opbakning og folk stod i kø efter mødet for at tegne lånebeviser.


Mødet blev omtalt på TV2 ØST >>


04-05-2021

Stiftende generalforsamling

Der var 55 deltagere med online til den stiftende generalforsamling. På grund af coronarestriktionerne foregik mødet over Zoom. Den nyvalgte bestyrelsen blev: Kirsten Herløv, Karina Simonsen, Lise Barfod, Flemming Larsen og Andreas Bundgaard.

Til formand valgtes Kirsten Herløv og Karina Simonsen blev næstformand.


Dagsorden:
1. Velkomst
2. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
3. Orientering og beslutning om stiftelse af Røsnæs Brugsforening
a. Baggrund og visioner
b. Status
c. Budgetramme
d. Vedtægter
e. Stiftelsesdokument
4. Valg af:
a. 5 bestyrelsesmedlemmer
b. 1 suppleant
c. Revisor
5. Eventuelt

12-04-2021

Kalundborg Brugsforening trækker sig

 

Nu er det blevet offentliggjort, at Refsnæs Brugs i fremtiden skal drives på en anden måde, fordi Kalundborg Brugsforening ikke vil drive den videre. Derfor har vi nedsat en arbejdsgruppe, som er i gang med at se på hvordan vi kan løfte opgaven.


Ud fra denne arbejdsgruppe er nedsat en styregruppe bestående af Troels Kristoffersen, Carl Trock, Karin Anholm, Karina Simonsen og Kirsten Herløv.


I styregruppen arbejder vi lige nu på at kunne afholde stiftende generalforsamling for en ny Brugsforening, som skal stå for driften af vores nye Røsnæs Brugs.


Vi er i tæt dialog med Coop om hvordan vi kan få projektet ført ud i livet.

17-02-1871

Brugsen startede for 150 år siden


Der har været Brugsbutik i samme bygning i Ulstrup i over 150 år. I starten fyldte butikken kun halvdelen af bygningen, mens der var personalebolig i resten.