Dette website er foreningen, som står bag organiseringen af butikken. Hvis du vil se nærmere om aktuelle varer og åbningstider gå til Brugsens facebookside eller Coops butiksside.

Vores personale

Brugsens personale består af tre ansatte som kernepersonale. Så er der ung-arbejderne, hvor der er omkring fem over 18 år, som kan være lukkeansvarlige og omkring fem under 18 år. De fleste ungarbejdere bor på Røsnæs.


Kernepersonalet består af:

Nina, som er vores nye brugs-uddeler. Nina bor på Røsnæs, og har tidligere arbejdet i forskellige supermarkeder både i København og Kalundborg.


Stefani, som har arbejdet i Røsnæs Brugs i 6 år. Hun er uddannet butiks-assistent fra vores butik. Hun bor i Gammel Rørby.


Lone, som startede i Røsnæs Brugs i januar 2022 sammen med tidligere uddeler, Peter. Lone har arbejdet mange år i dagligvarebutik. Lone bor i Asnæs (oppe i Odsherred og ikke den Asnæs syd for Røsnæs).


15-11-2022

Brugs-Nyt


Vi har været bagud med kommunikation, men her i efteråret har vi fået lavet to gange nyheder. Vi kalder dem Brugs-Nyt. De udkommer flere steder: her på websited, i Røsnæs-gruppen på Facebook og hænges op i butikken.

Brugs-Nyt oktober

Brugs-Nyt novemberUdbringning 

Man kan få bragt varer ud. Det koster ikke noget, hvis man køber for mindst 300 kr. Det er en frivillig, som kører varerne ud.


Du kan bestille ved at skrive en email til 04375@coop.dk Husk at skrive præcis størrelse og om det skal være øko eller ikke. Når Brugsen har svaret tilbage på din email, ved du at din bestilling er modtaget. Du skal regne med en ekspeditionstid på 3-4 dage. Du kan også ringe og bestille. Brugsens telefonnummer er 59 50 90 61.


30-10-2022

Kundeundersøgelse i oktober


Der var både ris og ros i spørgeskema-undersøgelsen. Folk syns butikken er blevet pænere og at personalet er venligt og hjælpsomt. Et kritikpunkt var, når der har manglet en vare, man kom efter. Ja, det har der været problemer med. Det skyldes, at Coop har skiftet varebestillingssystem. Det sidste trin i udrulningen er gennemført nu, men indkøringen er ikke helt på plads. Så der kan fortsat være nogle uregelmæssigheder. Men det kører allerede bedre nu end tidligere.


18-10-2021

Nyhedsbrev oktober


Nu har vi været i gang i 7 uger. Al begyndelse er svær og der er meget at tage fat på, men vi er kommet godt fra start. Læs nærmere i bestyrelsesformandens nyhedsbrev. Det er sendt ud på email til alle lånebevis-købere og Coop medlemmer med tilhørsforhold i Røsnæs Dagli’ Brugs.


Se Nyhedsbrev

11-10-2021


Samvirke artikel om Vores Brugs

Coop medlemsblad Samvirke havde i oktober-udgaven en artikel om vores nystartede brugsforening her på Røsnæs. Se side 53.

Samvirke oktober 2021


01-09-21

Frivilligmøde 16. september kl 19


Hvordan kan vi sammen arbejde for at gøre Vores Brugs levedygtig ? Kan du feje, sætte varer på plads eller noget helt tredje, så kan du bidrage. Vi har brug for et viceværthold, et aktivitetudvalg og et senior-udvalg.

Læs mere om hvordan du kan bidrage under Frivillig


30-08-2021

Åbningsdagen


Nøglerne til butikken blev overdraget ved morgenstunden og om eftermiddagen var der reception. Formand Kirsten Herløv holdt tale. Symbolsk blev en snor klippet over, fordi nu er båndet til Kalundborg Brugsforening ophørt.


De første forandringer kan ses i butikken. Frivillige har malet vingfanget og hentet lokale grøntsager fra Dragsholm Slot og pærer fra Høgn til at stå i indgangen. Hvis du også vil hjælpe med at gøre Vores Brugs til en god butik, så mød op på Frivilligemødet 16. september.


Omtale hos TV Kalundborg >>

Omtale hos Sjællandske Nyheder >>Brugsen
er reddet!


Den nye Røsnæs Brugsforening overtager butikken  i Ulstrup 30. august, hvor nøglerne overrækkes til bestyrelsesformand Kirsten Herløv kl. 08:00. Overtagelsen fejres med 


Bobler og kransekage

kl. 15-17:00


Vel mødt i Vores Brugs!05-08-2021

 

575 lånebeviser  tegnet

 

På 3 uger er der tegnet lånebeviser for Kr. 575.000. Målet var 500.000,- for at kunne få kassekredit hos banken til at starte op på. Men jo flere penge vi rejser selv, jo færre skal vi låne. Så tegn gerne flere lånebeviser. Send en mail til rbrugs2021@gmail.com eller støt her >>


Se også 1-sides infomateriale

27-08-2021

Så overtager vi!

Vi overtager Brugsen på mandag 30. august. Alle er velkomne til reception kl 15-17 

Nu gælder det om at få en god drift i butikken. Vi glæder os til at gå igang, men det kommer til at tage tid. Så hav tålmodighed - og hjælp gerne til.

Her er holdet, som står for den daglige drift af Vores Brugs (dog mangler Sofie).


Brugsen er reddet
Se omtale hos TV Kalundborg >>

Se omtale hos TV2 Øst >>

10-08-2021

 

Tusind tak til alle for interessen for at bevare en dagligvareforretning på Røsnæs!

 

Det har været overvældende, og der er heldigvis rigtig mange der har tegnet lånebeviser. Vi er nået vores minimum 500.000 kr. for at kunne overtage og starte Vores Brugs på Røsnæs op. Derfor kan vi nu begynde at sende kvitteringer ud på, at I har støttet med Lånekapital til start for den nye brugs.

Vi tegner stadigvæk lånebeviser. 

 

Samtidig med at tegne lånebeviser, har bestyrelsen arbejdet hårdt i kulissen for at få alting på plads omkring overtagelse af Vores Brugs 

30-08-2021 kl.8.00. og vi er ved at være parate. 

 

Vi har desværre ikke ansat en uddeler endnu, så Stephanie som I kender i Brugsen, vil være daglig leder i en periode, hjælp hende og bak godt op.

 

Den 30-08-2021 hvor vi overtager, vil der ikke kunne ses den store omvæltning i butikken, det er det der skal til at arbejdes med, og det glæder bestyrelsen sig til at kunne koncentrere sig om.

 

Vi ses i Vores Brugs på Røsnæs

På bestyrelsens vegne

Kirsten Herløv

15-07-2021 

Borgermøde

 

Der var mødt 121 borgere op til orienterings-mødet i forsamlingshuset i Ulstrup. Der var stor opbakning og folk stod i kø efter mødet for at tegne lånebeviser.


Mødet blev omtalt på TV2 ØST >>


04-05-2021

Stiftende generalforsamling

Der var 55 deltagere med online til den stiftende generalforsamling. På grund af coronarestriktionerne foregik mødet over Zoom. Den nyvalgte bestyrelsen blev: Kirsten Herløv, Karina Simonsen, Lise Barfod, Flemming Larsen og Andreas Bundgaard.

Til formand valgtes Kirsten Herløv og Karina Simonsen blev næstformand.


Dagsorden:
1. Velkomst
2. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
3. Orientering og beslutning om stiftelse af Røsnæs Brugsforening
a. Baggrund og visioner
b. Status
c. Budgetramme
d. Vedtægter
e. Stiftelsesdokument
4. Valg af:
a. 5 bestyrelsesmedlemmer
b. 1 suppleant
c. Revisor
5. Eventuelt

12-04-2021

Kalundborg Brugsforening trækker sig

 

Nu er det blevet offentliggjort, at Refsnæs Brugs i fremtiden skal drives på en anden måde, fordi Kalundborg Brugsforening ikke vil drive den videre. Derfor har vi nedsat en arbejdsgruppe, som er i gang med at se på hvordan vi kan løfte opgaven.


Ud fra denne arbejdsgruppe er nedsat en styregruppe bestående af Troels Kristoffersen, Carl Trock, Karin Anholm, Karina Simonsen og Kirsten Herløv.


I styregruppen arbejder vi lige nu på at kunne afholde stiftende generalforsamling for en ny Brugsforening, som skal stå for driften af vores nye Røsnæs Brugs.


Vi er i tæt dialog med Coop om hvordan vi kan få projektet ført ud i livet.

17-02-1871

Brugsen startede for 150 år siden


Der har været Brugsbutik i samme bygning i Ulstrup i over 150 år. I starten fyldte butikken kun halvdelen af bygningen, mens der var personalebolig i resten.